fbpx

Hoe agent worden?

Veel mensen willen graag bij de politie gaan werken, vaak om heel uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld om bij te dragen tot de veiligheid van de gemeente waarin ze wonen, omdat ze zich ten dienste willen stellen van de maatschappij of omdat ze graag interventies willen doen bij sportwedstrijden. Maar hoe word je eigenlijk agent? Welke opleidingen moet je volgen? Moet je hiervoor een specifiek diploma hebben? We leggen hier uit wat er nodig is en wat je moet doen om agent te worden.

Toelatingsvoorwaarden

Om te beginnen kan je niet zomaar agent worden. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om toe te laten te worden tot de selectieproeven. We sommen ze op:

 • Belg zijn
 • burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • minstens 17 jaar
 • nog nooit een bekeuring hebben gekregen
 • blanco strafblad bezitten
 • voldoen aan dienstplichtwetten (voor de mannen)
 • een volledig inschrijvingsdossier kunnen voorleggen
 • er moet minstens 1 jaar zijn tussen een nieuwe inschrijving en een mislukking van eerdere selectieproeven (je kan dus niet zomaar twee keer deelnemen aan de selectieproeven op 2 maanden tijd)
 • niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald
 • geen diplomavereiste (althans niet voor agenten, hogere functies benodigen wel bepaalde diploma’s)

Selectieproeven

Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan mag/kan je deelnemen aan de selectieproeven. Dit zijn vier proeven die je één voor één moet afleggen. Slaag je niet voor een proef dan mag je de volgende proef niet meer doen. De proeven zijn gespreid over vier dagen in een periode van drie tot zes maanden volgend op je kandidaatstelling.

 • Proef 1 = cognitieve vaardigheid en functioneel parcours
 • Proef 2 = persoonlijkheidsproef
 • Proef 3 = medische geschiktheidsproef
 • Proef 4 = selectiegesprek met de selectiecommissie

Opgelet, doorheen de proeven word je getest op je onberispelijk gedrag. Dat komt er op neer dat je gedrag in overeenstemming moet zijn met de eisen van een job als agent.

Je moet trouwens op de selectieproeven slagen én een onberispelijk gedrag hebben alvorens je wordt toegelaten tot de basisopleiding.

The following two tabs change content below.

Nick Van Ranst

Nick is mee verantwoordelijk voor de inhoud van hoedoen.be. Hij vindt het interessant om mensen met handige tips op weg te helpen naar een oplossing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *