Hoe Scarlet contract opzeggen?

Heb je een abonnement bij Scarlet en wil je je contract opzeggen? Dan doe je dat zo:

Stap 1: Bel de klantendienst
Neem telefonisch contact op met de klantenservice van Scarlet op het gratis telefoonnummer 0800/84.545, zo staat althans vermeld op de website van Scarlet. Als je naar dat nummer belt zal je het volgende te horen krijgen:
1) Men zal je vragen wat de reden is dat u wenst op te zeggen, misschien kan uw probleem alsnog verholpen worden.
2) Het is best mogelijk dat Scarlet alsnog een commercieel tegenvoorstel doet om jou als klant te behouden
3) Ben je na de vorige 2 punten nog steeds zeker dat je wil opzeggen, dan zal men je vragen een aangetekende brief naar het adres in Alken te sturen.

Stap 2: Schrijf een aangetekende brief
Kijk in uw contract na of er een minimumduur en opzegtermijn vermeld staat. Nadien kan u de brief opstellen.
Die zou er bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:
Van:
Uw naam
Uw straat
Uw postcode en gemeente

Aan:
Scarlet NV
t.a.v. klantendienst
Postbus 10008
3570 Alken

Betreft: opzegging Scarlet contract – klantnummer: XXXX

Geachte,

Graag wens ik met onmiddelijke ingang, rekening houdend met de in het contract voorziene minimumduur en opzegtermijn, mijn contract bij Scarlet stop te zetten voor de volgende producten: XXXX (Bijvoorbeeld: Scarlet Internet VDSL2)

Naam: XXX
Voornaam: XXX
Klantnummer: XXXX
Aanlsuitingsadres: XXXX
Facturatiesadres: XXX
Telefoonnummer: XXXX
E-mailadres: XXXX

Graag zie ik een kerend schrijven tegemoet waarin u mijn deze stopzetting bevestigt.

Met vriendelijke groeten,
Naam
Handtekening

Stap 3: Print een dubbel exemplaar en verstuur
Print 2 exemplaren van deze brief (1 voor jou en 1 voor Scarlet) en verstuur het laatste exemplaar aangetekend naar Scarlet NV – t.a.v. klantendienst – Postbus 10008 – 3570 Alken

Stap 4: Wacht bevestiging af
Het is nu aan Scarlet om uw opzegging te bevestigen per brief/e-mail

The following two tabs change content below.
Johan is mee verantwoordelijk voor de inhoud van hoedoen.be. Hij vindt het interessant om mensen met handige tips op weg te helpen naar een oplossing. Je kan hem vinden via Twitter, Linkedin en Google+

Laatste berichten van Johan Van Asch (toon alles)

Laat een reactie na