fbpx

Hoe balanslezen?

Winst is gelijk aan omzet-kosten. Zover was je waarschijnlijk al. Maar als je iets meer wil te weten komen over een bedrijf, bijvoorbeeld omdat je een firma wil kopen, erin wil investeren of je nieuwsgierig bent naar het resultaat. In zo’n geval is het belangrijk dat je de balans leert lezen.

1. Waar vind ik balansen?

De balansen van zowat alle Belgische bedrijven kan je raadplegen op de site van de nationale bank van België. Surf naar http://www.nbb.be. Kies vervolgens Balanscentrale > Toepassing jaarrekeningen raadplegen.

Nu kan je via het ondernemingsnummer (= BTW-nummer zonder BE ervoor) of de firmanaam de jaarrekening in PDF van zowat elk Belgisch bedrijf raadplegen via de zoekknop.

balanslezen 1

2. Waarnaar kijken in de balans?

Een balans is onderverdeeld in Activa, Passiva en Resultatenrekening.

Activa en passiva zijn altijd gelijk aan elkaar. Activa zijn wat het bedrijf heeft. Dan hebben we het over cash, auto’s, voorraden, gebouwen,… die eigendom zijn van het bedrijf. Passiva zijn dan weer het tegenovergestelde, met name de schulden op korte en lange termijn en het eigen vermogen.

Resultatenrekening

Waar ik persoonlijk altijd als eerste naar kijk, is de resultatenrekening (doorgaans pagina 4 van de balans). Uit de resultatenrekening kan je afleiden of een bedrijf dat jaar winst of verlies heeft gemaakt  (staat aangeduid in de linkerkolom). Ter vergelijking zie je in de rechterkolom de winst of verlies van het jaar ervoor.

Zo kan je, als je de BTW nummer of de naam van een bedrijf hebt, makkelijk nagaan of iemand winst of verlies boekt. Het bedrijf in de screenshot hieronder heeft zogezegd 18€ wint gemaakt dit jaar, terwijl de winst het jaar ervoor 94€ was (cijfers zijn fictief).  Maar als je ergens wil in investeren, is het wel essentieel dat je zulke cijfers eerst nagaat.

balanslezen 2

 

The following two tabs change content below.
Johan is mee verantwoordelijk voor de inhoud van hoedoen.be. Hij vindt het interessant om mensen met handige tips op weg te helpen naar een oplossing. Je kan hem vinden via Linkedin

Laatste berichten van Johan (toon alles)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *